Konfirmation, 2 juni 2018

Lördagen 2 juni 2018, kl.18:00 äger konfirmation rum i S:t Nikolai Katolska Församling i Linköping.