Kallelse till församlingens årsstämma

Alla församlingsmedlemmar kallas härmed till årsmöte, det så kallade församlingsmötet. Det äger rum söndagen den 30 april med start ca 12.15 i Albertus Magnus-gården, Teatergatan 1 i Linköping.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar för att få information om fjolårets verksamhet och ekonomi samt att diskutera viktiga frågor för församlingens framtid. Den som vill få en fråga behandlad på församlingsmötet måste skicka en skriftlig beskrivning av vad saken gäller till församlingens expedition senast en vecka före årsmötet. Detta kan sedan besluta direkt i ärendet eller om frågan ska vidare till beslut i ekonomi- eller pastoralrådet.

Dagordning utdelas före mötet.

Före mötet serveras en enkel lunch (soppa med smörgåsar) direkt efter högmässan. Mötet börjar ca en halvtimme efter mässan.

Välkommen att göra din röst hörd!