Församlingens årsmöte 24 april

Årets församlingsstämma äger rum den 24 april klockan 12.15, i Sankt Nikolai Katolska församlings lokaler.

OBS Fel datum angivet i det tryckta församlingsbrevet! Det korrekta datumet är söndagen den 24 april.


Motioner till församlingsstämman lämnas till kyrkoherden senast 2 veckor innan församlingsstämman. Det är viktigt att så många som möjlig deltar på stämman för att få information om församlingens verksamhet och ekonomi samt för att diskutera viktiga frågor för församlingens framtid. Församlingen bjuder på sopplunch.