Caritas Linköping

Caritas Linköping har verkat inom S:t Nikolai församling sedan 1994. Den har för närvarande drygt 50 medlemmar.

Våra projekt

Vi har under året 2017 delat ut följande bidrag (totalt 52 500 kronor):

  • till Caritas Sverige; 25 000 kr har skickats till hjälpprojekt som Stockholms katolska stift stöder i Irak, Syrien, Sydsudan och Bangladesh

  • till behövande kaldeiska familjer i Linköping; 3 000 kr

  • till Linköpings Stadsmission; 2 000 kr har skickats till deras behandlingshem och skyddade boende för kvinnor med beroendeproblematik

  • till en student i församlingen i ekonomisk nöd; 3 500 kr

  • till två barnhem; 10 000 kr har skickats till Indien och 5 000 kr till Bosnien. Av pengarna till Indien samlade barnen som tog emot sin första kommunion i maj i Linköping in 1 500 kr

  • till behövande personer/familjer i Polen; 4 000 kr har skickats till en förening för kvinnor som drabbats av bröstcancer

Genom att våra pengar förmedlas direkt via personer som vi känner eller säkra bankkanaler vet vi att de kommer fram. Vi har ändå krav på våra mottagare att redovisa vad de donerade pengarna använts till.

Våra aktiviteter

Vi samlar pengar till vår verksamhet genom olika aktiviteter. Under flera år har vi organiserat julmarknad under första advent. Vi har även försäljning i en butik (Caritas-boden) i församlingshuset, där vi säljer presentartiklar, leksaker, osv. Boden är öppen efter högmässan varje första söndag i månaden samt andra tillfällen vid behov.

Vår verksamhet sponsras både genom varor från ett företag i Linköping och penninggåvor från enskilda personer.
Vårt postgironummer är 68 78 75-5. Medlemsavgiften är 150 kronor per år, för pensionärer, studerande och arbetslösa 75 kr per år.