Caritas Linköping

Caritas Linköping har verkat inom S:t Nikolai församling sedan 1994. Den har för närvarande drygt 50 medlemmar.

Våra projekt

Vi har under året 2016 delat ut följande bidrag (totalt 39700 kr + 1500 US dollar):

  • till nödlidande i krigets Syrien; 5000 kr + 500 US dollar har skickats direkt till det melkitiska patriarkatet i Damaskus, som fördelar pengarna
  • till nödlidande i krigets Irak; 1000 US dollar har delats ut på plats av en av styrelsemedlemmarna i Caritas Linköping
  • till Caritas Sverige; 10000 kr har skickats till de hjälpprojekt som Stockholms katolska stift stöder
  • till behövande kaldeiska familjer i Linköping; 2000 kr
  • till tre barnhem; 5000 kr har skickats till vardera Indien, Bosnien och Filippinerna. Dessutom samlade barnen som tog emot sin första kommunion i maj i Linköping in 1700 kr som skickades till barnhemmet i Indien
  • till behövande personer/familjer i Polen; 6000 kr har skickats främst till en förening för kvinnor som drabbats av bröstcancer

Genom att våra pengar förmedlas direkt via personer som vi känner eller säkra bankkanaler vet vi att de kommer fram. Vi har ändå krav på våra mottagare att redovisa vad de donerade pengarna använts till.

Våra aktiviteter

Vi samlar pengar till vår verksamhet genom olika aktiviteter. Under flera år har vi organiserat julmarknad under första advent. Vi har även försäljning i en butik (Caritas-boden) i församlingshuset, där vi säljer presentartiklar, leksaker, osv. Boden är öppen efter högmässan varje första söndag i månaden.

Vår verksamhet sponsras både genom varor från ett företag i Linköping och penninggåvor från enskilda personer.
Vårt postgironummer är 68 78 75-5. Medlemsavgiften är 150 kronor per år, för pensionärer, studerande och arbetslösa 75 kr per år.