Bygga broar mellan församlingens alla grupper

Ändring (ett möte i stället för två)!

Pastolrådet inbjuder alla ansvariga för församlingens olika grupper till ett informationsmöte:

– 26:e januari, kl.19:00, (fredag efter kvällsmässan)

eller

– 28:e januari, kl.12:00, (söndag efter mässan)

OBS: Välj det datum som passar dig bäst. Mötet kommer att hållas det datum då flest kan närvara.

Syftet är att börja diskutera och ordna en träff (förmodligen under våren 2018) för alla medlemmar i vår församling, och på detta sätt kunna lära känna varandra och knyta kontakter.

OBS: Alla ansvariga kommer att kontaktas personligen via e-post och ombeds då meddela det datum som passar dem bäst.