Trosundervisning för barn under våren 2018

Vi har för närvarande fem barngrupper och en föräldragrupp. En barn- och familjemässa kommer att firas kl 09:00 och därefter följer en fikapaus fram till kl 10:20, varpå undervisningen pågår fram till kl 11:30, under följande söndagar:

Januari: 14 & 28

Februari: 11

Mars: 4 & 8

April: 15 & 29

Maj: 13 & 27

Juni 10 – avslutning

Det finns även en ministrantgrupp, främst för pojkar som gått till första kommunion, som ministrerar under varje barnmässa. Kontakta samordnare nedan vid intresse av att delta.

Varmt välkomna!

Kontakt via kateketsamordnare Emelie Szreder:
emeliemariatherese.k [at] gmail.com

Organisttjänst

Församlingen har behov av en organist för att höja den musikaliska nivån under söndagarnas Högmässor.

Utformning av tjänsten är till viss del flexibel. Det mest prioriterade innebär organisttjänstgöring på söndagar och andra högtidsdagar såsom Skärtorsdag, Långfredag, Annandagar och vissa helgondagar.

Vi önskar en person som helst har organistexamen och som har stort intresse för kyrkomusik och gärna även körverksamhet. För dig är musiken under Mässan en del av en helhet och du har den musikaliska bredd som krävs. Du är väl förankrad i katolska kyrkans tro och hemmastadd i kyrkans liturgi.

Kontakta kyrkoherde f. Gabriel med din ansökan.

Bygga broar mellan församlingens alla grupper

Ändring (ett möte i stället för två)!

Pastolrådet inbjuder alla ansvariga för församlingens olika grupper till ett informationsmöte:

– 26:e januari, kl.19:00, (fredag efter kvällsmässan)

eller

– 28:e januari, kl.12:00, (söndag efter mässan)

OBS: Välj det datum som passar dig bäst. Mötet kommer att hållas det datum då flest kan närvara.

Syftet är att börja diskutera och ordna en träff (förmodligen under våren 2018) för alla medlemmar i vår församling, och på detta sätt kunna lära känna varandra och knyta kontakter.

OBS: Alla ansvariga kommer att kontaktas personligen via e-post och ombeds då meddela det datum som passar dem bäst.