Organisttjänst

Församlingen har behov av en organist för att höja den musikaliska nivån under söndagarnas Högmässor.

Utformning av tjänsten är till viss del flexibel. Det mest prioriterade innebär organisttjänstgöring på söndagar och andra högtidsdagar såsom Skärtorsdag, Långfredag, Annandagar och vissa helgondagar.

Vi önskar en person som helst har organistexamen och som har stort intresse för kyrkomusik och gärna även körverksamhet. För dig är musiken under Mässan en del av en helhet och du har den musikaliska bredd som krävs. Du är väl förankrad i katolska kyrkans tro och hemmastadd i kyrkans liturgi.

Kontakta kyrkoherde f. Gabriel med din ansökan.